Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chào mừng 76 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam - 11/4

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 20/04/2022, 16:09
Màu chữ Cỡ chữ
Chào mừng 76 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam - 11/4

Thực hiện chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) nhân Ngày hợp tác xã Việt Nam – 11/4.

Cụ thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng cường đưa tin, bài viết về các sự kiện liên quan đến ngày Hợp tác xã Việt Nam – 11/4, về các mô hình KTTT, HTX hiệu quả tại địa phương.

Treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở đơn vị và có công văn đề nghị các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân thành viên triển khai tuyên truyền kỷ niệm nhân Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4 đến cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX, Quỹ tín dụng nhân dân.

Cổng thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã đưa các tin, bài về ý nghĩa Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4, sự hình thành và phát triển của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu tích cực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường đưa tin hoạt động của Liên minh hợp tác xã tỉnh và các Hợp tác xã trong tỉnh…

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2003 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Bên cạnh công tác tuyên truyền; Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ động có những phần việc cụ thể để triển khai hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX trong năm 2022:

Cùng với các ngành có liên quan làm việc với Thường trực UBND tỉnh để báo cáo khó khăn vướng mắc của HTX và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, trên cơ sở đó tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; Trình UBND tỉnh xin hỗ trợ vốn trung ương để đầu tư dự án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến tôm cho vùng ven biển huyện Hòa Bình và Đông Hải tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2022 – 2025; rà soát, dự thảo báo cáo hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh, đề xuất giải pháp thành lập “Trung tâm giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các HTX” thuộc Liên minh HTX tỉnh theo chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các HTX; Có văn bản gửi đến UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2022, nhất là đôn đốc các HTX tổ chức Đại hội thường niên, nhiệm kỳ đúng qui định, lựa chọn HTX hoạt động có hiệu quả tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thống nhất triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển HTX thông qua các chương trình Khuyến nông của tỉnh; phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động tham vấn các bên có liên quan, tuyên truyền thành lập HTX, thống nhất quy mô để thành lập HTX Tôm – Lúa xanh tại xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân do Phụ nữ và người dân tộc tham gia quản lý điều hành (nằm trong Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tài trợ).

Trao đổi với các Công ty, doanh nghiệp có liên quan đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ với HTX; tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp kết nối chuỗi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức 12 Lớp tuyên truyền, tập huấn tập trung các quy định Luật HTX năm 2012 cho 360 người là sáng lập viên và nhân dân tham gia thành lập HTX; tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực khu vực KTTT, HTX cho trên 90 người là thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX cấp huyện, cấp xã và cán bộ các tổ chức chính trị, đoàn thể, đảng viên, nhân dân. Hỗ trợ văn kiện, kinh phí thành lập mới 04 HTX. Tích cực chuẩn bị các điều kiện giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã cho các HTX…

Đề nghị và được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” cho 25 cá nhân thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Thông qua các hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh: nhiều HTX chấn chỉnh tổ chức, phát triển các hoạt động, tổ chức Đại hội đúng qui định, chia lãi cho thành viên tại Đại hội giúp thành viên HTX phấn khởi, tin tưởng vào hoạt động của HTX; cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các HTX và nhân dân địa phương ngày càng nâng cao nhận thức về KTTT, HTX nói chung và Ngày Hợp tác xã Việt Nam - 11/4 nói riêng; cũng như khẳng định thêm vai trò, vị trí của hệ thống Liên minh Hợp tác xã đối với sự phát triển phong trào KTTT, HTX./.

Hình ảnh hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu hướng đến ngày 11/4:

Tuyên truyền tập huấn tập trung về thành lập mới HTX

 

Hội thảo khởi động, tham vấn các bên có liên quan về thành lập HTX Tôm – Lúa xanh

 

Ký ghi nhớ với Công ty liên kết chuỗi với HTX

 

Thành viên HTX Ba Đình, huyện Hồng Dân nhận chia lãi sau Đại Hội thường niên 

 

Thành viên đi bầu trong Đại hội nhiệm kỳ HTX Quyết Tiến, huyện Phước Long

Số lượt xem: 47

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832