Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ sáu, 31/07/2020, 08:25
Màu chữ Cỡ chữ
Bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng

Liên minh HTX Việt Nam đã có Công văn số 486/LMHTXVN-TCCB ngày 23/7/2020 về công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

             Theo đó, Hồ sơ đề nghị Khen thưởng gửi về Liên minh HTX Việt Nam ngoài các yêu cầu theo quy định tại Quyết định 429/QĐLMHTXVN ngày 18/11/2019 (Tờ trình; Báo cáo thành tích, bảng tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng) cần bổ sung thêm:
- Đối với Liên minh HTX tỉnh: Số lượng THT, HTX, Liên hiệp HTX thành lập mới, số thành viên của Liên minh HTX tỉnh mới kết nạp so với chỉ tiêu kế hoạch năm và theo Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam. Kết quả đóng góp xây dựng công trình “HTX với Bác Hồ”. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.
- Đối với các HTX: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ thành viên theo quy định. Bảng chấm điểm theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT của bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/02/2020 về hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX có xác nhận của cơ quan đăng ký HTX xác nhận (HTX xét khen thưởng phải xếp loại khá trở lên).
Đây là những quy định mới của Liên minh HTX Việt Nam đối với thành phần hồ sơ đề nghị khen thưởng nhằm đánh giá đúng tập thể, cá nhân được khen thưởng và ngày càng nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam./.

Số lượt xem: 168

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832