Thăm dò
Thống kê truy cập

null 76 năm ngày HTX Việt Nam 11/4

Liên minh HTX tỉnh
Thứ tư, 13/04/2022, 07:46
Màu chữ Cỡ chữ
76 năm ngày HTX Việt Nam 11/4

Nhân 02 sự kiện quan trọng đối với phong trào HTX của Việt Nam đều diễn ra vào ngày 11/4: Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia tham gia HTX nông nghiệp (ngày 11/4/1976); Bác Hồ gửi thư cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến (ngày 11/4/1964); Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 lấy ngày 11/4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến tổ chức kinh tế hợp tác, HTX. Trong cuốn “Đường cách mệnh”, viết năm 1927, sau khi phân tích những lợi ích của HTX, Người đã nhấn mạnh: Tục ngữ Việt Nam có câu “ Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, lý luận HTX đều nằm trong điều ấy. Người còn nói về tính chất HTX là tổ chức kinh tế - xã hội; cách tổ chức HTX phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi và đi từ thấp đến cao.

Tư tưởng về HTX được Bác đề cập trong Tác phẩm Đường Kách mệnh viết vào năm 1927

Ngay sau cách mạng Tháng 8 thành công năm 1945, ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp.  Trong thư, Bác Hồ đã viết:

“Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc... nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã.”

“... Hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều.”

“Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà nông. Nó là một cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả nhất, để giúp vào việc xây dựng nước nhà. Hợp tác xã nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng.Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân.”

Người thiết tha kêu gọi:

“Hỡi đồng bào điền chủ nông gia! Anh em ta ai chẳng mong được đầy đủ, giàu có, ai chẳng mong cho nước thịnh, dân cường. Vậy chúng ta hãy mau mau chung vốn góp sức, lập nên hợp tác xã nông nghiệp ở khắp nơi; từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có hợp tác xã.”

            Sau 19 năm, cũng vào ngày 11/4 (ngày 11/4/1964), Bác Hồ gửi thư cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến, và yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các HTX nông nghiệp phát triển.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, nhiều cơ sở kinh tế hợp tác (lúc đầu là các tổ đổi công, tổ vần công) được hình thành, rồi đến các hợp tác xã được phát triển mạnh mẽ và phát triển.

Tiếp bước sự nghiệp cách mạng của Bác; Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán đối với phát triển Kinh tế tập thể, HTX. Đáp lại sự quan tâm đó; phong trào Kinh tế tập thể, HTX ở nước ta trong mỗi giai đoạn đều có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: đặc biệt những năm 50-60 của thế kỷ 20, khi đất nước mới giành độc lập, xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và là hậu phương lớn cho Miền Nam đánh giặc cứu nước, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; và nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới hiện nay.

Nhân 76 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4, cùng ôn lại lịch sử; chúng ta có thể tự hào về những đóng góp quan trọng của phong trào hợp tác xã đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời thấy được sự quan tâm sâu sắc của Bác, của Đảng, Nhà nước đối với phong trào kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX./.

Số lượt xem: 47

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832