Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đ/c Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đến kiểm tra và làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, Hợp tác xã Đồng Tiến, huyện hòa Bình

Liên minh HTX tỉnh
Thứ ba, 27/12/2022, 14:11
Màu chữ Cỡ chữ
Đ/c Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đến kiểm tra và làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, Hợp tác xã Đồng Tiến, huyện hòa Bình

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 90/QĐ-UBKT ngày 15/11/2022 của Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về kiểm tra, giám sát năm 2022; trong 02 ngày 29 và 30/11/2022; Đoàn kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam do đồng chí Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam đến kiểm tra và làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu, Hợp tác xã Đồng Tiến, huyện hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Quang cảnh buổi làm việc tại HTX Đồng Tiến

Làm việc với Đoàn kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu; Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát HTX Đồng tiến.

Trong năm 2022, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện tốt việc hướng dẫn các tổ chức thành viên thực hiện đúng quy định pháp luật về HTX; thực hiện đúng Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.  Qua kiểm tra, giám sát; Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động; không có trường hợp vi phạm xảy ra. HTX thành viên hoạt động ổn định, nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuân lợi để Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề và quy chế hoạt động đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn trong hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh các HTX thành viên như: một số nhiệm vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh được giao trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển KTTT năm 2022 chưa được triển khai do không được phân bổ kinh phí; Khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ về tuyển dụng, xác định cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh là công chức hay viên chức, chế độ phụ cấp đối với  cán bộ. Cán bộ phụ trách kiểm soát HTX trình độ còn hạn chế, kiến thức pháp luật chưa sâu, thường xuyên thay đổi, chưa được đào tạo nghiệp vụ.

Tại buổi làm việc với HTX Đồng Tiến, Đoàn kiểm tra đã được nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của HTX và Ủy ban kiểm tra HTX, những khó khăn, vướn mắc và đề xuất kiên nghị của HTX.

            Kết luận tại buổi làm việc; đồng chí Lê Văn Nghị, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam – Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao hoạt động và công tác kiểm tra, giám sát của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu và Hợp tác xã Đồng Tiến; đồng thời gợi ý thêm một số vấn đề để Liên minh Hợp tác xã tỉnh và HTX Đồng Tiến tiếp tục phát triển trong thời gian tới, như vấn đề thành lập Trung tâm thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh, xây dựng Điều lệ mẫu cho các HTX, pháp lý cho các hoạt động của HTX.

Số lượt xem: 340

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832