Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đề án lựa chọn mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025

Thứ tư, 03/03/2021, 09:49
Màu chữ Cỡ chữ
Đề án lựa chọn mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Đề án đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX tham gia hoạt động theo 12 mô hình; 100% HTX thí điểm hoạt động hiệu quả cao, được đánh giá xếp loại Tốt, đạt từ 80 điểm trở lên theo Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020; Xây dựng Phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên phạm vi cả nước trong 05 năm tiếp theo (giai đoạn 2026-2030).

Đối tượng tham gia Đề án là các HTX, liên hiệp HTX đang hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước, có nhu cầu tham gia, được các địa phương lựa chọn, đáp ứng các điều kiện tham gia; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tối đa 05 HTX.

Đề án gồm 3 giai đoạn; Giai đoạn 1: Lựa chọn mô hình HTX thí điểm (trong năm 2021). Giai đoạn 2: Hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (đến ngày 30/6/2025). Giai đoạn 3: Tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020”, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 để triển khai thực hiện. Theo đó, hàng năm UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã có nhiều Chương trình, Kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX. Riêng Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động; cùng với địa phương lựa chọn HTX tham gia Đề án, hỗ trợ cho các HTX tham gia mô hình thí điểm trên địa bàn, như: Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi đưỡng cán bộ quản lý điều hành HTX; Tư vấn kiến thức về Luật HTX và những văn bản pháp luật có liên quan đến HTX trong quá trình hoạt động; Tổ chức tọa đàm, kết nối HTX nhằm tạo điều kiện cho các HTX giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiêu thụ sản phẩm; Tổ chức Đại hội thường niên “điểm” cho các HTX nhằm thống nhất nội dung đại hội thường niên trong HTX; Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị làm việc, phần mềm kế toán; Hỗ trợ các HTX thí điểm có nhu cầu tìm kiếm mở rộng thị trường, liên kết…Qua đó đã giúp các HTX tham gia Đề án của giai đoạn 2016 – 2020 nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương còn hạn chế, sự quan tâm của các cấp, các ngành đến Đề án chưa thường xuyên; khả năng đáp ứng của các HTX chưa đảm bảo nên vấn đề thực hiện Đề án còn chậm và chưa đạt kết quả cao.

Mong rằng Quyết định 167/QĐ-TTg ra đời sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX phát triển và đạt được những kết quả cao như mục tiêu Đề án đề ra./.

Tập tin đính kèm: Quyết định 167/QĐ-TTg, ngày 03/02/2021.

Số lượt xem: 79

NV

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832