Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đánh giá và xếp loại hợp tác xã

LMHTXVN và các tỉnh
Thứ sáu, 31/07/2020, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Đánh giá và xếp loại hợp tác xã

Theo quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020; hằng năm, HTX phải tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại dựa vào các tiêu chí đánh giá HTX.
Cụ thể, có 03 nhóm tiêu chí đánh giá HTX:
1/ Nhóm tiêu chí về tài chính, 30 điểm (gồm 04 tiêu chí: vốn; tài sản; kết quả sản xuất kinh doanh trong năm; trích lập các Quỹ);
2/ Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX, 30 điểm (gồm 05 tiêu chí: chấp hành pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại; trình độ cán bộ quản lý, điều hành; chế độ, chính sách cho thành viên và người lao động; mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chuỗi giá trị);
3/ Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, 40 điểm (gồm 06 tiêu chí: mức độ tham gia của thành viên với HTX; lợi ích thành viên; sản phẩm, dịch vụ HTX cung ứng cho thành viên; công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng; mức độ ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng, HTX được khen thưởng trong năm).
Hợp tác xã được xếp loại như sau: Tốt tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm; Khá tổng điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm; Trung bình tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; Yếu tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm. Trường hợp hợp tác xã mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc hợp tác xã ngừng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại.
Căn cứ vào các nhóm tiêu chí và mức điểm xếp loại, Hội đồng quản trị HTX tổ chức tự đánh giá, cho điểm; Ban Kiểm soát kiểm tra kết quả việc tự đánh giá; HTX thống nhất và gửi cùng báo cáo tình hình hoạt động HTX về cơ quan đăng ký HTX (trước ngày 15/12 hằng năm) để cơ quan quản lý HTX tổng hợp, phân loại, đánh giá.
Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, một số Bộ, ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, UBND một số tỉnh đã ban hành quy định riêng để phân loại và đánh giá hợp tác xã trong lĩnh vực, địa bàn. Tuy nhiên, các quy định này chỉ mang tính chất chuyên ngành hoặc đặc thù của địa phương, chưa thống nhất việc phân loại, đánh giá hợp tác xã của tất cả các loại hình HTX. Việc thống nhất hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX theo Thông tư 01/2020/TT-BKHĐTlà rất cần thiết trong công tác quản lý HTX. HTX cần thực hiện tốt quy định về đánh giá, xếp loại HTX.

Số lượt xem: 270

BN

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832