Thăm dò
Thống kê truy cập
Thực trạng giải thể, chờ giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Icon Image

Khu vực kinh tế tập thể - nòng cốt là các hợp tác xã trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Bên cạnh những hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, vẫn còn những HTX tồn tại dưới dạng hình thức.

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832