SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
2
4
Thủ tục xin trợ vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Thứ Hai, 06/07/2020, 12:50
Thủ tục xin vay vốn  (13/07)
HỒ SƠ XIN VAY VỐN: 1. Giấy đề nghị vay vốn. 2. Dự án vay vốn và kế hoạch trả nợ. 3. Báo cáo bổ sung thông tin về HTX. 4. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc vay vốn. 5. Giấy xác nhận về việc thực hiện nghĩa vụ thành viên Liên minh HTX tỉnh. 6. Nghị quyết Đại hội thành viên về việc vay vốn. 7. Báo cáo nhanh tình hình tài chính của ...
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Simple Editor