SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
3
8
6
5
7
Thủ tục thành lập HTX, THT Thứ Sáu, 13/07/2018, 15:10

HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

 

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Hồ sơ thành lập hợp tác xã:

1. Tờ giải trình về việc thành lập HTX.

2. Giấy xác nhận trụ sở của HTX.

3. Đơn xin vào HTX.

4. Danh sách thành viên HTX.

5. Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) HTX.

6. Mẫu phương án sản xuất kinh doanh HTX.


Số lượt người xem: 1010 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Simple Editor