SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
3
8
6
7
4
Hướng dẫn thủ tục Thứ Tư, 12/08/2020, 02:11
HỒ SƠ THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC  (13/07)
Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm. Hồ sơ thành lập Tổ hợp tác: 1. Mẫu hợp đồng hợp ...
HỒ SƠ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ  (13/07)
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Hồ sơ thành lập ...
Thủ tục xin vay vốn  (13/07)
HỒ SƠ XIN VAY VỐN: 1. Giấy đề nghị vay vốn. 2. Dự án vay vốn và kế hoạch trả nợ. 3. Báo cáo bổ sung thông tin về HTX. 4. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc vay vốn. 5. Giấy xác nhận về việc thực hiện nghĩa vụ thành viên Liên minh HTX tỉnh. 6. Nghị quyết Đại hội thành viên về việc vay vốn. 7. Báo cáo nhanh tình hình tài chính của ...
Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành viên Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu  (13/07)
Mẫu đơn xin gia nhập thành viên Liên minh HTX tỉnh
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động HTX trong tỉnh  (24/09)
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 667/SKH-ĐKKD ngày 28/8/2015 về việc báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động hợp tác xã (HTX) trong tỉnh. Thực hiện Luật HTX năm 2012; Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ ...
Xem theo ngày Xem theo ngày