SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
8
2
Tin trong tỉnh Thứ Hai, 06/07/2020, 13:29
KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN 61-KL/TW  (05/03)
Vừa qua, BCĐ thực hiện Kết luận 61 Tỉnh Bạc Liêu (BCĐ) đã tổ chức tổng kết báo cáo kết quả 10 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam ...
NHÌN LẠI MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG  (02/03)
Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện Kế hoạch chỉ đạo Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2019, Trung tâm hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm) đã cụ thể hóa Nghị quyết, trực tiếp và phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, tiếp cận và tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ nông dân ...
PHÁT HUY BẢN CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”  (25/11)
Thực tiễn đã chứng minh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các cấp Hội Cựu chiến binh luôn luôn khẳng định được vị trí, vai trò của mình là một tổ chức chính trị - xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu. Giờ đây, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, những ...
Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019  (23/01)
Ngày 17/01/2019, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Tổng kết công tác Hội năm 2018  (21/01)
Với chủ đề “Nông dân Bạc Liêu đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng Hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, trong năm qua Hội Nông dân tỉnh đã không ngừng tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp, để cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ và tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2018-2023.
BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG TUYỂN SINH  (10/03)
Nhằm thể chế hóa chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục nghề nghiệp, ngày 27 tháng 11 năm 2014 Quốc hội đã thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.
Triển khai các Quy định của về thi hành Điều lệ Đảng  (29/11)
Sáng ngày 25/11/2016, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng.
Hội thảo năng suất và chất lượng hưởng ứng “Ngày Tiêu chuẩn thế giới” năm 2016 tại tỉnh Bạc Liêu  (16/11)
Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo năng suất và chất lượng hưởng ứng “Ngày Tiêu chuẩn thế giới” tại tỉnh Bạc Liêu.
Tập huấn phần mềm quản lý tài sản cho các đơn vị chủ quản  (16/11)
Nhằm nâng cao việc trang bị tài sản công và quản lý theo đúng qui định, định mức; sử dụng tài sản công khai minh bạch có hiệu quả. Để hỗ trợ các cơ quan đơn vị nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu những kiến thức, kỹ năng cần thiết về công tác quản lý tài sản cũng như góp phần tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, ...
Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của TTCP phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểm mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020”  (31/10)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 3951/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/9/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểm mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày