SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
3
8
5
9
5
Liên minh HTXVN và các tỉnh Thứ Hai, 20/05/2019, 15:50

Triển khai Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn số 1719/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

         Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT và tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Đây là một văn bản pháp lý quan trọng liên quan trực tiếp đến HTX có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019, Cán bộ Liên minh HTX tỉnh cần tích cực nghiên cứu để thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ cho HTX; Từng HTX cũng phải chủ động nghiên cứu để đăng ký các thông tin về hoạt động và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định./.
Đính kèm:       -Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT
BN

Số lượt người xem: 450 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày