SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
6
9
4
Liên minh HTX tỉnh Thứ Ba, 18/02/2020, 08:05

Chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2020

             Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2020 cho các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; trong đó giao Liên minh HTX tỉnh thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể.

Cụ thể, chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2020 là:
- Tổng số HTX: 201 HTX, trong đó thành lập mới 43 HTX;
- Tổng số thành viên HTX: 26.354 thành viên, trong đó thành viên mới là 2.024;
- Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua đào tạo: Trình độ Trung cấp là 12,1%; Trình độ Cao đẳng, Đại học là 20,38 %.
- Thu nhập bình quân một thành viên là 57 triệu đồng/ năm.
Đây là những chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hằng năm. Năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu được giao này đã đạt và vượt kế hoạch (trừ chỉ tiêu về trình độ cán bộ qua đào tạo).
Riêng năm 2020, những chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về phát triển KTTT khá cao, nhất là chỉ tiêu thành lập mới HTX; đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của Liên minh HTX tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả với các ngành, các địa phương thì mới hoàn thành những chỉ tiêu này./.
BN

Số lượt người xem: 247 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày