SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
0
5
Liên minh HTX tỉnh Thứ Tư, 05/06/2019, 09:25

Khối thi đua các Quỹ tín dụng nhân dân

Thực hiện Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Liên minh HTX tỉnh đã quyết định thành lập 04 Khối thi đua – trong đó có Khối thi đua các Quỹ tín dụng nhân dân.

 

Khối thi đua các Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác, phát triển; với quy chế tổ chức và hoạt động được quy định cụ thể trong Quy chế do Liên minh HTX tỉnh ban hành trên cơ sở thống nhất của các thành viên trong Khối.
Năm 2019, Khối thi đua các Quỹ tín dụng nhân dân có 07 thành viên là các Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Khối trưởng là Quỹ tín dụng nhân dân Hộ Phòng, thị xã Giá Rai và Khối phó là Quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.
 
Trụ sở QTDND Hộ Phòng – Khối trưởng năm 2019
 
Thực hiện công tác thi đua trong Khối, Khối trưởng năm 2019 đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức và phát động thi đua đến các thành viên, các thành viên trong Khối tích cực đăng ký thi đua và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 đã đề ra. Trong đó về chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, dịch vụ; các Quỹ tín dụng nhân dân đăng ký: Tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Kinh doanh – dịch vụ đạt hiệu quả với Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế, Thu nhập bình quân, Nộp ngân sách tăng so với năm trước; Huy động vốn, dư nợ cho vay, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu đảm bảo theo quy định hiện hành của Ngân hàng ngân hàng Nhà nước.
Thời gian qua, hệ thống các Quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh hoạt động hiệu quả, phát triển vững chắc, góp phần tích cực vào việc huy động nguồn vốn phục vụ thành viên phát triển sản xuất - kinh doanh, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở địa bàn nông thôn. Việc thành lập Khối thi đua các Quỹ tín dụng nhân dân như hiện nay sẽ tạo điều kiện cho các thành viên tổ chức hoạt động ngày càng tốt hơn công tác thi đua – khen thưởng, góp phần thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể tỉnh Bạc Liêu phát triển./.
                        - Phiếu đăng ký thi đua năm 2019 của Khối các QTDND;
                        - Tiêu chí thi đua năm 2019 của Khối các QTDND.
BN

Số lượt người xem: 387 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày