SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
8
6
Liên minh HTX tỉnh Thứ Tư, 22/05/2019, 14:45

Tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới hoạt động đúng Luật HTX năm 2012 tại HTX Vĩnh Tiến

          Thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh củng cố, phát triển các HTX tại các xã điểm chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bạc Liêu năm 2019. Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX), phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lợi; Đảng ủy, UBND xã Hưng Hội và Hội đồng quản trị HTX Vĩnh Tiến tổ chức buổi truyên truyền mô hình HTX kiểu mới hoạt động đúng Luật HTX năm 2012 cho 69 đại biểu là thành viên HTX Vĩnh Tiến, cán bộ, người dân sản xuất lúa trên địa bàn xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

 
Thành viên HTX và người dân tham dự buổi tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới hoạt động đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 tại HTX Vĩnh Tiến, xã Hưng Hội
         Ông Nguyễn Trung Trực-Ủy viên Ban Thường vụ-Trưởng phòng Nghiệp vụ-Phong trào Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bạc Liêu giới thiệu về Bản chất của Luật hợp tác xã năm 2012 và các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của địa phương; các Thông tư hướng dẫn về chế độ quản lý tài chính HTX, Thông tư hướng dẫn kế toán HTX của Bộ Tài chính để thành viên HTX và nhân dân hiểu sâu hơn những quy định về công tác quản lý và công khai tài chính của HTX đối với thành viên, nhằm giúp thành viên an tâm tham gia góp vốn vào HTX. Ngoài những nội dung nêu trên, báo cáo viên còn giới thiệu cho Hội nghị các mô hình HTX kiểu mới hoạt động đúng Luật, làm ăn hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh bạn.
         Tại buổi truyên truyền, thành viên HTX, người dân đã có nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến hoạt động của HTX, công tác thu, chi tài chính, quyền lợi, lợi ích của thành viên khi tham gia HTX; điều kiên tiếp cận nguồn hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia HTX… Những câu hỏi nêu trên được báo cáo giải trình và làm rõ.
          Sau phần tuyên truyền, Đảng ủy, UBND xã Hưng Hội cũng đã vận động người dân tham gia HTX. Kết quả biểu quyết có 100% đại biểu tham dự Hội nghị, biểu quyết tán thành làm đơn xin vào HTX. Hội đồng quản trị HTX tiến hành phát đơn và thực hiện quy trình kết nạp thành viên mới, góp vốn, cấp chứng nhận góp vốn… và dự kiến tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2018 của HTX vào trung tuần tháng 6/2019.
Thanh Hải

 


Số lượt người xem: 249 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày