SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
5
9
Liên minh HTX tỉnh Thứ Hai, 20/05/2019, 15:55

Sơ kết 03 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu (khóa XV) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Quang cảnh buổi sơ kết

               Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện khá tốt việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thỉ 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; với một số kết quả đạt được như:

Triển khai tất cả các văn bản của cấp trên và của Liên minh HTX tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị.
Xây dựng và triển khai Kế hoạch giai đoạn, hằng năm của Chi bộ cơ quan về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị định hướng và có kế hoạch học tập và làm theo cụ thể.
Định kỳ hàng tháng, Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể cơ quan đều tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hình thức, nội dung khá phong phú: Chi bộ tổ chức cho tất cả đảng viên học tập, tư suy ngẫm các nội dung theo chuyên đề gắn với triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, Đảng ủy khối; tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của cơ quan, xác định những vấn đề trọng tâm, những mặt hạn chế, yếu kém để chủ động đưa ra giải pháp chỉ đạo, khắc phục;... Cơ quan, công đoàn cơ sở tổ chức cho tất cả cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan tham gia đọc, bình giảng, thảo luận các mẫu chuyện, các chuyên đề học tập về Bác; xem phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; trình bày, đóng góp các chuyên đề sáng kiến, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan; thao giảng kiến thức kinh tế tập thể để phát triển đội ngũ tuyên truyền viên của đơn vị; xử lý tình huống phát sinh trong hoạt động HTX; tuyên dương, vinh danh cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn tiêu biểu từng tháng, năm... Chi đoàn cơ quan tổ chức cho tất cả đoàn viên, thanh niên tại đơn vị thực hiện “Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác”,tổ chức Hỏi - Đáp về Luật HTX năm 2012; tìm hiểu học tập các tấm gương anh hùng, địa danh nổi tiếng của Bạc Liêu để mỗi đoàn viên nâng cao kiến thức về địa phương...
Ngoài ra, Chi bộ đã tổ chức 06 cuộc sinh hoạt chuyên đề. Trong đó: 03 cuộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;03 cuộc về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan.
Định kỳ hằng năm; Nhân ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong tháng 05, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức sơ kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân thuộc đơn vị. Thông qua tuyên dương, khen thưởng đã kịp thời giúp từng tập thể và cá nhân trong đơn vị kịp thời soi rọi lại việc học tập và làm theo; từ đó nâng cao nhận thức hơn trong công tác này.
Qua thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhìn chung chuẩn mực, đạo đức, phong cách, lề lối làm việc... của tập thể Chi bộ,lãnh đạo cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động đã có nhiều chuyển biến sâu sắc, tích cực hơn cả về nhận thức và hành động. Các tập thể, cá nhân đã chủ động xây dựng và thực hiện ngày càng hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từng bước khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm. Trong chỉ đạo luôn tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển KTTT trong nội bộ và nhân dân. Chủ động củng cố nâng chất tổ chức và hoạt động của các THT, HTX hiện có; tuyên truyền, vận động thành lập mới THT, HTX, hướng dẫn chuyển đổi tổ chức đăng ký lại hoạt động các HTX thành lập trước khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, xây dựng mô hình THT, HTX làm ăn hiệu quả ở các xã xây dựng nông thôn mới; kết hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các HTX hoạt động yếu kém, vi phạm Luật và Điều lệ HTX. Trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình mới, mô hình THT, HTX làm ăn hiệu quả, điển hình tiên tiến, nhất là lĩnh vực nông nghiệp thực hiện theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa THT, HTX với doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thành viên.
Nhân dịp sơ kết lần này, Chi bộ cơ quan Liên minh HTX tỉnh đã quyết định khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân trong đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong 03 năm thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đ/c Phạm Ngọc Hoàn – Phó bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch LMHTX tỉnh trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trong buổi sơ kết
BN

 


Số lượt người xem: 282 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày