SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
7
1
5
Liên minh HTX tỉnh Thứ Ba, 16/04/2019, 10:15

Vay vốn từ nguồn vốn Quỹ Trung ương năm 2019

Thực hiện Công văn số128/CV-LMHTXVN ngày 06/03/2019 của Liên minh HTX Việt Nam về việc phân giao chỉ tiêu cho vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và hướng dẫn thực hiện. Liên minh HTX Bạc Liêu ban hành Thông báo số 02/TB-LM, ngày 21 tháng 3 năm 2019 về việc cho vay từ nguồn vốn Quỹ Trung ương.

           Trong đó Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu được Liên minh HTX Việt Nam phân giao chỉ tiêu cho vay từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương năm 2019, với số vốn là: 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) và được sử dụng chỉ tiêu này quay vòng cho vay HTX trên địa bàn trong thời gian nhất định bắt đầu từ năm 2019, ưu tiên cho vay HTX đã được Liên minh HTX Việt Nam lựa chọn xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; các HTX có nhu cầu vay vốn tạo sản phẩm/dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ thu hút tạo việc làm cho người lao động, phát triển làng nghề truyền thống,…. các HTX có nhu cầu vay vốn đăng ký với Liên minh HTX tỉnh trước ngày 30/4/2019, để được tư vấn, hướng dẫn về cơ chế, thủ tục cho vay vốn.

Đây là cơ hội để các HTX tiếp cận được nguồn vốn, phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất của HTX, góp phần đưa HTX ngày càng phát triển./.
 
NV

Số lượt người xem: 318 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày