SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
9
4
Liên minh HTX tỉnh Thứ Ba, 16/04/2019, 10:15

Cập nhật, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử

Ngày 09/4/2019, Liên minh HTX tỉnh đã có Công văn số 34/LM-VP về cập nhật, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điển tử Liên minh HTX Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu.

            Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam là công cụ quan trọng để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về khu vực kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tích hợp ngân hàng dữ liệu cập nhật về HTX, các văn bản pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế hợp tác, HTX, Liên minh HTX Việt Nam và các văn bản điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thường trực Liên minh HTX Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX Việt Nam vận hành ở địa chỉ: vca.org.vn

Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu có chức năng thông tin về hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và tình hình kinh tế tập thể trong tỉnh; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến KTTT và hoạt động của đơn vị; triển khai các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; quảng bá thương hiệu cho các đơn vị thành viên khi có yêu cầu… . Cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu vận hành ở địa chỉ: lmhtx.baclieu.gov.vn
Đây là 02 kênh thông tin chính thống của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu. Do đó, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động Liên minh HTX tỉnh; các HTX, QTDND trong tỉnh Bạc Liêu phải thường xuyên truy cập 02 Cổng thông tin điện tử nêu trên để theo dõi, năm bắt thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác… của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời tham gia đưa tin, bài, đóng góp ý kiến để hoạt động của Cổng được phong phú và hoàn thiện hơn./.
BN

Số lượt người xem: 311 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày