SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
1
0
Liên minh HTX tỉnh Thứ Sáu, 12/04/2019, 09:00

Vài nét cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển phong trào HTX ở Việt Nam

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp (11/4/1946 – 11/4/2019) và 08 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam; hãy cùng điểm lại vài nét cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển phong trào HTX ở Việt Nam.

            Từ năm 1945 đến năm 1955, phong trào kinh tế hợp tác được hình thành và phát triển ở nhiều vùng tự do và căn cứ địa cách mạng với các hình thức hợp tác giản đơn như tổ vần công, tổ đổi công. Ngày 8/3/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, HTX thủy tinh Dân Chủ được thành lập, mở đầu cho sự ra đời và phát triển của phong trào HTX ở Việt Nam. Sự phát triển của phong trào kinh tế hợp tác, HTX giai đoạn này đã có những đóng góp tích cực trong việc đảm bảo hậu cần cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, động viên sức người, sức của cho tiền tuyến.

            Từ năm 1955 đến năm 1959, ngay sau khi miền Bắc được giải phóng; Đảng, Nhà nước ta đã chú trọng xây dựng, phát triển HTX trong các ngành kinh tế. Đến năm 1960 cả nước đã có hơn 50.000 HTX, thu hút đại bộ phận hộ nông dân, hộ kinh tế cá thể và người lao động tham gia. Các HTX góp phần to lớn vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
            Từ năm 1961 đến năm 1965, phong trào kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục được đẩy mạnh. Các HTX lĩnh vực nông nghiệp được mở rộng quy mô, cải tiến quản lý; đồng thời hàng ngàn HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp được thành lập. HTX trong các ngành, lĩnh vực ngoài những đóng góp đáng kể về kinh tế, còn có vai trò quan trọng về mặt xã hội, như giải quyết việc làm, hỗ trợ xã viên phát triển sản xuất... HTX còn chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm thực tiển để bổ sung cán bộ cho địa phương.
            Từ năm 1965 đến đầu năm 1975, khi Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra phá hoại miền Bắc. Khu vực HTX được củng cố, phát triển và trở thành một lực lượng kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của hậu phương lớn miềm Bắc. Các HTX đã động viên được sự lao động quên mình của các xã viên, vừa sản xuất, vừa chiến đấu với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “tay cày tay súng”...
            Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975, phong trào HTX được phát triển và lan rộng tới các tỉnh, thành phố phía Nam; đến đầu năm 1986, được coi là thời kỳ phát triển cao nhất của phong trào HTX, cả nước có 76.000 HTX trong các ngành, lĩnh vực kinh tế, thu hút hơn 20 triệu xã viên tham gia và có những đóng góp to lớn trong sản xuất lương thực, thực phẩm, hàng hóa, lưu chuyển hàng hóa, hành khách...
            Từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khu vực kinh tế hợp tác, HTX đã có những biến đổi quan trọng. Cơ chế quản lý tập trung bao cấp được xóa bỏ, cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước từng bước được hình thành và điều tiết quan hệ kinh tế; phần lớn các HTX rơi vào tình trạng khó khăn, lúng túng; nhiều HTX sản xuất kinh doanh thua lỗ bị tan rã, giải thể nhưng vẫn có một bộ phận HTX kịp thời chuyển đổi thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả. Luật HTX đầu tiên ra đời (tháng 3/1996) và chính thức có hiệu lực từ 01/01/1997; đến Luật HTX 2003 và Luật HTX năm 2012, đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho HTX phát triển. Các HTX từng bước chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động phù hợp và thích ứng tốt với sự biến động của cơ chế thị trường; vai trò tự chủ của HTX được đề cao; mô hình HTX mới, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị được hình thành và phát triển ngày càng nhiều; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
            Riêng năm 2018, khu vực kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục tăng cả về số lượng, chất lượng. Đến ngày 31/12/2018, cả nước có 22.456 HTX đang hoạt động (tăng 8% so với năm 2017; trong đó có 13.712 HTX nông nghiệp, 7.563 HTX phi nông nghiệp, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân); 74 liên hiệp HTX và 103.435 tổ hợp tác.
Nhìn lại những chặn đường lịch sử, Phong trào Kinh tế hợp tác nói chung và HTX nói riêng của cả nước đã có những thăm – trầm, nhưng vẫn luôn phát triển và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Vì vậy, tin chắc rằng khu vực kinh tế này sẽ ngày càng phát triển đúng theo tinh thần Nghị quyết số 13 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT đã khẳng định “kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”./.

BN


Số lượt người xem: 515 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày