SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
7
3
1
Liên minh HTX tỉnh Thứ Tư, 10/04/2019, 20:00

Phấn đấu có 139 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Ngày 11/2/2019; UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

         Theo đó, tỉnh Bạc Liêu xác định đến năm 2020 đạt được mục tiêu có 139 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Cụ thể: Duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 15 HTX nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá là có hiệu quả năm 2017; Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để đến năm 2020 toàn tỉnh có 15 HTX ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực nông nghiệp; Thành lập mới 95 HTX nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2020; Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp hiện nay để phấn đấu đến năm 2020 có trên 139 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; Giải thể hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động của 08 HTX đang ngưng hoạt động; Xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp HTX, phấn đấu đến năm 2020 có 01 liên hiệp HTX lĩnh vực lúa gạo hoạt động hiệu quả.

Vậy là các địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu không chỉ phấn đấu và dừng lại ở việc phát triển đủ số lượng là 139 HTX nông nghiệp mà phải kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các HTX để thật sự hoạt động hiểu quả; trong đó bao gồm cả nâng cao về hiệu quả về kinh tế và hiệu quả xã hội như: Thu nhập HTX và thành viên HTX tăng; Nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng đất; Giải quyết tình trạng khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản; Giải quyết vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; nâng cao đời sống, góp phần ổn định khu vực nông thôn...
BN

Số lượt người xem: 304 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày