SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
7
1
4
Liên minh HTX tỉnh Thứ Tư, 10/04/2019, 20:00

Tóm tắt ý nghĩa ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4

Ngày 11/4 đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Ngày HTX Việt Nam vì Ngày này đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng đối với phong trào HTX của Việt Nam.

            Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên đưa tư tưởng HTX vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến tổ chức kinh tế hợp tác, HTX. Trong cuốn “Đường cách mệnh”, viết năm 1927, sau khi phân tích những lợi ích của hợp tác xã, Người đã nhấn mạnh: Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, lý luận hợp tác xã đều nằm trong điều ấy. Người còn nói về tính chất HTX là tổ chức kinh tế - xã hội; cách tổ chức HTX phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi và đi từ thấp đến cao.

Ngay sau cách mạng Tháng 8 thành công năm 1945, Ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Trong thư, Bác Hồ đã viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc… nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”; “nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có hợp tác xã”; “…hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà lợi ích nhiều”. Trong thư Người còn viết “Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà nông. Nó là cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả nhất, để giúp vào việc xây dựng nước nhà. Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích quốc lại lợi dân”. Người tha thiết kêu gọi: “Hỡi đồng bào điền chủ nông gia, anh em ta ai chẳng mong được đầy đủ, giàu có, ai chẳng mong cho nước thịnh dân cường. Vậy chúng ta hãy mau mau chung vốn góp sức, lập nên hợp tác xã nông nghiệp ở khắp nơi; từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có hợp tác xã”.  Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, hàng loạt các cơ sở kinh tế hợp tác (lúc đầu là các tổ đổi công, tổ vần công) được hình thành, rồi đến các hợp tác xã được phát triển mạnh mẽ vào những năm 50 - 60 của thế kỷ 20.
            Sau 19 năm, cũng vào ngày 11/4 (ngày 11/4/1964), Bác Hồ gửi thư cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến, và yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các HTX nông nghiệp phát triển.
Với ý nghĩa của ngày 11/4, ngày đánh dấu 2 sự kiện quan trọng đối với phong trào HTX của Việt Nam; Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thống nhất trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận lấy ngày 11/4 hàng năm là “Ngày Hợp tác xã Việt Nam”. Đây là sự quan tâm sâu sắc và ghi nhận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước đối với phong trào kinh tế tập thể, mà nồng cốt là HTX./.
BN

Số lượt người xem: 307 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày