SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
8
0
4
Đơn vị thành viên HTX Thứ Hai, 06/07/2020, 12:42
Hội nghị thành lập Hợp tác xã sản xuất - thương mại - dịch vụ Hồng Hà  (30/06)
Ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm văn hóa phường 1, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các ngành chức năng thị xã Giá Rai, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường 1 tổ chức hội nghị thành lập HTX sản xuất, thương mại, dịch vụ Hồng Hà.
Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ lúa tôm Bình Minh, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân  (22/06)
Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Trung tâm thiết chế văn hóa xã Lộc Ninh, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lộc Ninh tổ chức hội nghị thành lập HTX dịch vụ lúa tôm Bình Minh.
Hội nghị thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình  (22/05)
Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2020, Tổ sáng lập viên ấp 38, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đã tiến hành khai mạc Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình.
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH CƯỜNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  (22/05)
Chiều ngày 09 tháng 5 năm 2020 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vĩnh Cường đã khai mạc Đại hộiđại biểu thành viên Thường niên năm 2019.
Hội nghị thành lập Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Kinh Xáng, xã Định Thành A  (14/05)
Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2020, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Đông Hải phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị thành lập HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Kinh xáng, có trụ sở chính đặt tại ấp Kinh Xáng, xã Định Thành A.
Huyện Đông Hải thành lập Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Tài Lợi, xã An Trạch  (13/05)
Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Đông Hải phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị thành lập HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Tài Lợi, có trụ sở chính đặt tại ấp Hoàng Minh, xã An Trạch.
Huyện Đông Hải thành lập Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Dương Điền, xã Long Điền  (27/03)
Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Đông Hải phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị thành lập mới HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Dương Điền, có trụ sở chính đặt tại ấp Dương Điền, xã Long Điền.
Huyện Đông Hải thành lập Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Thuận Điền, xã Long Điền Tây  (05/03)
Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2020, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Đông Hải phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị thành lập HTX dịch vụ nuôi trồng thủy sản Thuận Điền, có trụ sở chính đặt tại ấp Thuận Điền, xã Long Điền Tây.
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CHÂU HƯNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  (05/03)
Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2020, Quỹ tín dụng nhân dân Châu Hưng đã khai mạc Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2019.
Đại hội đại biểu thành viên thường niên Qũy TDND Phước Long năm 2019  (26/02)
Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2020, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phước Long, Quỹ Tín dụng nhân dân Phước Long, đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2019, tổng kết hoạt động trong năm và thống nhất định hướng hoạt động năm 2020. Đại diện Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Sóc trăng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày