SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
2
6
3
2
Liên minh HTX tỉnh Thứ Bảy, 12/01/2019, 12:55

Quy định mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

                 Thực hiện Nghị định của Chính phủ, theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn số 03/LM-VP ngày 10/01/2019 thông báo Nghị định nêu trên đến các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh được biết, để thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động kể từ ngày 01/01/2019.

Theo đó, Mức lương tối thiểu vùng là: 3.250.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đơn vị sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai (vùng III) và 2.920.000 đồng/tháng áp dụng đối với các đơn vị sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc huyện còn lại trong tỉnh (vùng IV).
Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương; đồng thời để xác định mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu cần nghiên cứu và áp dụng Nghị định nêu trên để áp dụng đối với người lao động tại đơn vị mình./.
                        - Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018
 
BN

Số lượt người xem: 173 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày