SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
2
6
8
0
Liên minh HTX tỉnh Thứ Hai, 07/01/2019, 13:40

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Ngày 02/01/2018, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn số 01/LM-VP gửi đến các Quỹ tín dụng nhân dân (TDND), các hợp tác xã (HTX) thành viên để hướng dẫn xét thi đua - khen thưởng năm 2018.

               Theo đó, Liên minh HTX tỉnh đề nghị Các Quỹ TDND, HTX thành viên căn cứ vào Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế Thi đua – khen thưởng tỉnh Bạc Liêu và Quyết định số 466/QĐ-LMHTXVN ngày 11/5/2018 của Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng để thực hiện công tác thi đua – khen thưởng; cụ thể:

Xây dựng bảng tự chấm điểm kết quả thực hiện tiêu chí thi đua năm 2018 áp dụng đối với các HTX lĩnh vực Nông nghiệp, Phi nông nghiệp, Quỹ TDND; Đăng ký thi đua năm 2019.
Đồng thời thực hiện công tác khen thưởng thường xuyên năm 2018 đối với các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình như: Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, tặng Giấy khen; Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tập thể lao động tiên tiến, tặng Giấy khen; Đề nghị UBND tỉnh công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen và các hình thức khen cao (thông qua UBND các huyện, thị xã, thành phố); Đề nghị Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tặng Giấy khen; Đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen (thông qua Liên minh HTX tỉnh).
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng là một trong những công tác thường xuyên của Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu qua đó góp phần động viên, kịp thời khích lệ tinh thần các tập thể, cá nhân tích cực thi đua, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã./.
                   - Quyết định số 31/QĐ-UBND
                   - Bảng tự chấm Tiêu chí thi đua khối HTX.
BN

Số lượt người xem: 177 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày