SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
2
6
5
3
Liên minh HTX tỉnh Thứ Hai, 07/01/2019, 13:30

Hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện Tiêu chí số 13

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 9271/BKHĐT-HTX ngày 27/12/2018 về việc hỗ trợ phát triển HTX, thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 2016 – 2020 gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

              Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 5 năm triển khai thi hành Luật HTX 2012, khu vực HTX bức đầu đã tạo được chuyển biến tích cực về chất và lượng, khẳng định vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện của HTX trong sự nghiệp phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển của các HTX nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, việc bố trí nguồn lực hỗ trợ lĩnh vực này còn chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, trong khi năng lực nội tại của phần lớn các HTX còn yếu kém, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước để củng cố và phát triển. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố cần ưu tiên bố trí nguồn ngân sách thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, đồng thới chủ động huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ các HTX, thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu được UBND tỉnh phân công là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, có nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra công nhận tiêu chí 13,1; với nhiệm vụ được giao, Liên minh HTX tỉnh đã bám sát mục tiêu kế hoạch chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thành lập mới HTX cũng như củng cố nâng cao chất lượng các HTX ở các xã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; thành lập tổ công tác làm việc với các địa phương đôn đốc, hướng dẫn xây dựng hoàn thiện tiêu chí tổ chức sản xuất. Riêng năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng được 07 HTX và ra quyết định công nhận 05 HTX đạt tiêu chí 13.1; Nâng tổng số HTX được công nhận là 21 HTX, 2 THT ở 22 xã trong tỉnh. Một trong những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ này của Liên minh HTX tỉnh là vấn đề kinh phí; chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là điều kiện quan trọng cho việc giải quyết khó khăn về nguồn kinh phí hỗ trợ HTX, thực hiện tiêu chí số 13./.
BN

Số lượt người xem: 194 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày