SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
4
2
6
1
8
Liên minh HTX tỉnh Thứ Hai, 07/01/2019, 13:30

Chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2019

             Ngày 26/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2019 cho các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; trong đó giao Liên minh HTX tỉnh thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể.

Cụ thể, chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2019 là:
- Tổng số HTX: 144 HTX, trong đó thành lập mới 20 HTX;
- Tổng số thành viên HTX: 24.630 thành viên, trong đó thành viên mới là 1.000;
- Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX qua đào tạo: Trình độ Trung cấp là 12,09%; Trình độ Cao đẳng, Đại học là 20,38 %.
- Thu nhập bình quân một thành viên là 55,5 triệu đồng/ năm.
Đây là những chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho Liên minh HTX tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hằng năm; Riêng năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu được giao này đã đạt và vượt kế hoạch./.
BN

Số lượt người xem: 169 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày