SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
0
1
7
5
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Tư, 27/05/2020, 14:55

Tích cực chuẩn bị Đại hội chi bộ Liên minh HTX tỉnh lần thứ VII

             Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 19/5/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan cấp tỉnh về “Tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025”; thời gian qua Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Chi bộ vào ngày 28-29/5/2020.

Đại hội Chi bộ cơ sở Liên minh HTX tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên của cơ quan; Chi ủy chi bộ đã chỉ đạo công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội Chi bộ bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu về tổ chức Đại hội; mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã tích cực tham gia đóng góp, hoàn thiện văn kiện Đại hội Chi bộ; tổ chức đóng góp dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đến nay, Văn kiện Đại hội đã hoàn thành trên cơ sở đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm làm tiền để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới có tính khả thi cao. Công tác nhân sự Đại hội được coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; thực hiện đúng quy trình quy định và thông qua Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Với sự chuẩn bị tích cực, tin chắc rằng Đại hội Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Bạc Liêu lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp; đúng phương châm hành động và chủ đề Đại hội đề ra: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của cấp ủy, chi bộ; phát huy vai trò tiền, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường xây dựng Chi bộ Liên minh HTX tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025”./.
BN

Số lượt người xem: 101 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày