SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
3
2
5
4
Đơn vị thành viên HTX Thứ Tư, 18/09/2019, 10:00

Huyện Hồng Dân thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Ngan Kè, ấp Ngan Kè, xã Ninh Qưới

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Dân, Đảng ủy -Ủy ban nhân dân xã Ninh Qưới đã tổ chức hội nghị thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp Ngan Kè.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; Hội Nông dân, cán bộ chuyên trách kinh tế tập thể Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; ông Lê Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ông Võ Như Ý, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó chủ tịch ủy ban nhân dân, các đoàn thề xã Ninh Quới, phóng viên Đài Truyền thanh huyện.

HTX có 70 thành viên (đại diện hộ gia đình), vốn điều lệ đăng ký 168 triệu đồng (vốn góp tối thiểu của thành viên là 02 triệu đồng); diện tích cung ứng và tiêu thụ lúa của thành viên HTX là 100 ha (02 vụ lúa/năm). Ngành nghề HTX đăng ký hoạt động: cung ứng lúa giống, vật tư sản xuất nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...); dịch vụ phục vụ sản xuất (tưới tiêu, gặt đập...); tiêu thụ lúa nguyên liệu cho thành viên và cộng đồng. Mục tiêu hoạt động của HTX là hỗ trợ, hướng dẫn thành viên sản xuất hiệu quả mô hình lúa chất lượng cao, phát triền bền vững, thân thiện với môi trường; góp phần tiết kiệm chi phí, hạn chế rủi ro, nâng cao năng suất, giá trị, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế thành viên phát triển; xây dựng mô hình HTX nông nghiệp làm ăn hiệu quả; góp phần xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. HTX liên kết sản xuất với Công ty, HTX bạn cung ứng lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật, hợp tác tổ chức dịch vụ sản xuất (cày, xới, tưởi tiêu, gặt đập...); hợp đồng tiêu thụ đầu ra lúa nguyên liệu cho thành viên và các hộ nông dân trong vùng.
 
Hội nghị đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, ông Võ Văn Nhẫn được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX; bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, ông Võ Thành Phương được bầu là Trường Ban kiểm soát HTX.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phát biểu hứa hẹn
 
 
HTX phấn đấu năm 2020 phát triển mới 10 thành viên với diện ích 15 ha; năm 2021 phát triển mới 15 thành viên với diện ích 25 ha; phấn đấu các năm tiếp theo tăng trưởng bình quân hằng năm đạt ít nhất 10 -15% trở lên. Thông qua Quỹ phúc lợi của HTX sẽ lựa chọn đầu tư một số con giống hỗ trợ sản xuất cho hộ thành viên hoàn cảnh khó khăn cóthu nhập, ổn định cuộc sống. Tính đến ngày 12/9/2019, huyện Hồng Dân đã thành lập mời được 05 HTX nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ở địa bàn các xã Lộc Ninh, Ninh Hòa, Vĩnh Lộc, Ninh Qưới. Liên minh HTX tỉnh đang cùng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện hỗ trợ thành lập mới HTX sản xuất rau an toàn Ngan Dừa, Thị trấn Ngan Dừa và HTX dịch vụ Cá sấu Bình Công, xã Ninh Thạnh Lợi; dự kiến hội nghị thành lập mới 02 HTX này được tồ chức trong tháng 9/2019.
Ngọc Anh

Số lượt người xem: 66 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày