SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
1
5
8
3
0
Đơn vị thành viên HTX Thứ Năm, 25/04/2019, 09:15

Đại hội đại biểu thành viên Hợp tác xã Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 12/4/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình; Hợp tác xã (HTX) Thanh Sơn tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2019 - 2024.

              Tới dự đại hội có đại diện đại diện các ngành chức năng có liên quan: Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, Trung tâm khuyến nông tỉnh; Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính Kế hoạch, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hòa Bình; Đảng ủy, các ban ngành, đoàn thể xã Vĩnh Bình; cùng 40/120 đại biểu là thành viên HTX Thanh Sơn được triệu tập.

Tháng 12/2011, HTX Thanh Sơn được thành lập, đầu năm 2012 HTX mới đi vào hoạt động, bước đầu HTX gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, điều hành, quản lý, nguồn vốn của thành viên còn hạn chế, việc sản xuất còn phải phụ thuộc nguồn giống bên ngoài…
Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp, sự năng động sáng tạo, trách nhiệm, giám nghĩ giám làm của đội ngũ cán bộ quản lý HTX; đầu năm 2016, hoạt động của HTX từng bước đi vào ổn định trong tổ chức sản xuất, liên kết bao tiêu sản phẩm đầu vào đầu ra phục vụ thành viên đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho bà con nông dân lao động trong vùng; đến nay HTX Thanh Sơn đã thu hút được thêm nhiều thành viên mới xin gia nhập vào HTX, nâng tổng số thành viên có đơn gia nhập vào HTX là 120 thành viên, vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng. Hiện HTX Thanh Sơn được Tỉnh chọn là HTX điểm, tham gia thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”, gắn với việc liên doanh, liên kết, tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh.
Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động của HTX nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Điều lệ, Phương án sản xuất - kinh doanh của HTX nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời tại Đại hội này, các đại biểu của HTX Thanh Sơn cũng tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị HTX (05 người) - ông Trần Văn Ngổ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX; Ban kiểm soát HTX (03 người). 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt hứa hẹn
 
            Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà HTX Thanh Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua và chúc mừng các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát mới được Đại hội tín nhiệm bầu. Đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế, định hướng cho HTX khắc phục trong thời gian tới; mong rằng các ngành có liên quan của địa phương quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp HTX vượt qua khó khăn, hỗ trợ cho HTX nhiều hơn nữa trong việc vận động thành viên tham gia HTX, thực hiện góp vốn để tổ chức sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả trong những năm tới; qua đó giúp HTX đạt các tiêu chí của HTX điểm, nhất là Tiêu chí số 13.1 trong bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Trần Văn Ngổ, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Thanh Sơn đại diện cho HTX ghi nhận những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và hứa sẽ hoàn thiện các báo cáo, Phương án sản xuất - kinh doanh…; đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo, điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần cùng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình hoàn thiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.
NN

 


Số lượt người xem: 27 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày