SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
8
7
6
2
0
4

Trung tâm hỗ trợ, phát triển HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Điện thoại: 02913.825843

Email: trungtamhotrohtxbl@yahoo.com.vn

Lãnh đạo:

 Giám đốc: Nguyễn Thanh Dũng

Điện thoại: 0913.631194

Email: thanhdung.baclieu@gmail.com

Phó giám đốc: Đường Mạnh Cường

Điện thoại: 0916.163472.

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX

Thực hiện nhiệm vụ theo Qui định về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm được ban hành theo quyết định số 147/QĐ – UB ngày 25/02/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thực hiện theo Quy chế hoạt động của Trung tâm đã ban hành.