SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
6
9
6
5
6

 BÁO CÁO HTX VÀ TÌNH HÌNH KTHT, HTX

          Công văn số 56/LM-VP ngày 01 tháng 11 năm 2018của Liên minh HTX tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin và thu thập số liệu báo cáo tình hình phát triển KTHT, HTX:

        1. Báo cáo tình hình hoạt động của HTX trong năm (đối với HTX).

        2. Báo cáo định kỳ tình hình phát triển KTHT, HTX (đối với Phòng Kinh tế thị xã Giá Rai và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện).