Thăm dò
Thống kê truy cập

null “Năm Dân vận khéo” tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Tin trong tỉnh
Thứ ba, 16/09/2014, 21:25
Màu chữ Cỡ chữ
“Năm Dân vận khéo” tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Xã Châu Hưng A, thuộc huyện Vĩnh Lợi được thành lập ngày 13/5/2002, với diện tích tự nhiên 2.959,21 ha và 9.680 nhân khẩu. Hiện nay có 2.135 hộ, có 11.393 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh 10.710 nhân khẩu, dân tộc Khơme 650 nhân khẩu, dân tộc Hoa có 33 nhân khẩu.

Về xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng; hệ thống giao thông đường bộ được đầu tư xây dựng kiên cố bằng nhựa, bê tông hóa đảm bảo lưu thông liên ấp và các xã lận cận; hệ thông thống thủy lợi được nạo vét đảm bảo việc lưu thông tàu thuyền vận chuyển hàng hóa và bơm nước chống úng, xổ phèn phục vụ cho sản xuất; 8/8 ấp được đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện, tỷ lệ hộ có điện sử dụng trong sinh hoạt và sản xuất chiếm 86,2 %; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 98%; về y tế, giáo dục đã được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; về văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng luôn được củng cố và phát tiển; hệ thống chính trị được phát huy; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo bước đầu đạt được kết quả nhất định.
Tuy nhiên, hiện nay xã vẫn còn gặp một số khó khăn cần được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo cụ thể: đời sống nhân dân chưa được ổn định, mức thu nhập bình quân trên người tỷ lệ còn thấp so với các xã trong vùng; cơ sở hạ tầng nhìn chung vẫn còn thấp kém; văn hóa – xã hội, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng cần được cũng cố, xây dựng và phát triển hơn để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Từ yêu cầu thực tế của xã, Ban Dân vân Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện “Năm Dân vận khéo” tại xã. Mục đích, ý nghĩa thực hiện là nhằm để nâng cao nhận thức về công tác Dân vận trong tình hình mới hiện nay; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - vã hội; vận động các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các nguồn lực giúp cho xã có điều kiện thực hiện công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, phát triển cộng đồng; sớm hoàn thành các tiêu chí mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.
Để thực hiện nhiệm vụ “Năm Dân vận khéo” tại xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi đạt hiệu quả, ban Dân vận Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Năm Dân vận khéo” gồm 34 vị, thành phần, cơ cấu đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan, Bí thư huyện ủy Vĩnh Lợi.
Liên minh HTX tỉnh là đơn vị thành viên BCĐ sẽ tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, kết hợp với BCĐ đổi mới, phát triển KTHT-HTX các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập THT-HTX trong cánh đồng lớn ở những nơi có nhu cầu, phấn đấu đạt tiêu chí 13 xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vốn, phương tiện cho các hộ nghèo để có điều kiện sản xuất nâng cao đời sống thoát nghèo trong thời gian tới.
Kế hoạch được triển khai thực hiện từ 15/10/2014 đến 15/10/2015.
                                   Tin: HM

Số lượt xem: 47

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã
Địa chỉ: Số 114, đường Đống Đa, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3824832 - Fax: 0291.3824832